Sữa đặc

Lọc

Sữa Đặc NSPN 380g

20,000₫

Sữa Đặc NSPN Xanh Lá 1284g

67,500₫

Sữa Đặc Ông Thọ Vàng Nắp Bật 380g

32,000₫

Sữa Đặc Ông Thọ Xanh 380g

25,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM